Het kantoor hecht veel belang aan transparantie over de wijze waarop een dossier wordt behandeld alsook over de wijze waarop het ereloon en de kosten worden berekend.
De cliënt ontvangt voorafgaandelijk alle nodige informatie dienaangaande.

A. Het ereloon van de advocaat

In beginsel wordt een uurtarief gehanteerd. Andere berekeningswijzen (vergoeding in functie van de waarde van het geschil, …) zijn echter ook mogelijk.

B. De kosten van de advocaat

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten o.a. volgende posten:

– aanleggen dossier, e-mails, brieven, fotokopieën, verplaatsingskosten, …

C. De andere kosten

De andere kosten (gerechtskosten, …) worden afzonderlijk begroot.

D. Inlichtingen

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het advocatenkantoor ADVOCO. Al onze advocaten zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan een Belgische balie. Het kantoor is gevestigd te 9230 Wetteren, Lange Wegel 105.

Advocatenkantoor ADVOCO is een groepering van advocaten. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige.

De ondernemingsnummers van elke afzonderlijke advocaat zijn vermeld bij de desbetreffende advocaat.

Per e-mail kunt u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op zijn persoonlijk e-mailadres.

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten binnen ons kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Makelaar
VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T. +32 (0)3 217 55 72
F. +32 (0)3 236 16 80
M. +32 (0)479 981 7 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kunt bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank, …

3. Uw advocaat en zijn dienstverlening

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kunt u ons bereiken:
– via post op het adres: Lange Wegel 105, 9230 Wetteren
– via fax op het nummer: +32 (0)9 365 02 00
– via e-mail op het adres: info@advoco.be
– via telefoon op het nummer: +32 (0)9 365 02 00