Het kantoor

scale2Het cliënteel van het kantoor is gevarieerd: particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen maar ook openbare diensten en instellingen uit de non-profit-sector.

Het kantoor behartigt vooral de belangen van Belgische ondernemingen en particulieren.

Het kantoor behandelt zaken in het Nederlands, Frans en Engels en stelt zich tot doel een betrouwbare partner te zijn voor de cliënten. Het kantoor tracht ten allen tijde pragmatisch en kostenefficiënt te zijn, maar krachtdadig wanneer het moet.

Onze sterktes

Persoonlijke dienstverlening
Overleg met de cliënt
Juridische kennis
Individuele ondersteuning

Onze specialiteiten

Algemene rechtspraktijkBurgerlijk recht, straf- en strafprocesrecht, ...

Burgerlijk recht: koop en verkoop, huur en verhuur, aanneming, …

Straf- en strafprocesrecht: verdediging in strafzaken, burgerlijke partijstelling, …

Agrarisch recht: pacht, …

VastgoedrechtKoop en verkoop, huur en verhuur, ...


Vastgoedtransacties worden steeds complexer als gevolg van de toenemende regelgeving (bijzondere informatieplicht, epc-attest, as built-attest, …). Het is dan ook van het grootste belang dat deze transacties vanuit juridisch oogpunt goed worden voorbereid en begeleid.

Iedereen die betrokken is bij vastgoedtransacties kan beroep doen op de diensten van het kantoor: de particuliere koper of verkoper, huurder of verhuurder, maar evenzeer ook de vastgoedmakelaar.

Veterinair rechtDierenwelzijn, voedselveiligheid, ...


Het veterinaire recht is een uitgebreide rechtstak die op dit ogenblik nog relatief onbekend is.

Onder de noemer van het veterinair recht vallen onder meer volgende onderwerpen: koopvernietigende gebreken bij de aanschaf van een (huis)dier, tuchtrechtelijke procedures tegen dierenartsen, wetgeving inzake dierenwelzijn, voedselveiligheid, ….

Samenwerken met ADVOCO?

Overtuigd van onze diensten? Kom dan zeker langs voor professioneel advies op maat.